INDEKS TEMATYCZNY

pneuma


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zasada somatologii stoickiej. Poznań, PTPN, 1948; wyd. 2 Warszawa, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2002. Duszyńska, Bolesława.