INDEKS TEMATYCZNY

podmiot a przedmiot


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Relacja między przedmiotem a podmiotem w fizyce współczesnej. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 161-168, 1989/1990. Zabierowski, Mirosław.

Theodora Adorna dialektyka podmiot-przedmiot. Studia Filozoficzne, nr 7, 107-122, 1979. Piórczyński, Józef.