INDEKS TEMATYCZNY

poezja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problematyka przestrzeni w wybranych wierszach Rainera Marii Rilkego. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-93, 1988. Bożeński, Waldemar.

Sztuka w epoce techniki w świetle rozważań ontologicznych Martina Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10, 19-32, 1986. Szulczewski, Grzegorz.

Poglądy filozoficzne Tadeusza Kotarbińskiego zawarte w jego poezjach. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 3-16, 1982. Łubnicki, Narcyz.

Nad wierszem Jarosława Iwaszkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-8, 1980. Przełęcki, Marian.

Z filozofii poezji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 233-238, 1979. Gogacz, Mieczysław.

Refleksje na temat awangardy. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-144, 1979. Kurek, Jalu.

Słowo i prawda. O poematach filozoficznych C. Norwida. Znak, nr 247, 24-36, 1975. Bieńkowska, Ewa.

Analiza "Semantycznej dialektyki" Galvano Della Volpego. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 101-111, 1974. Dołgow, K. M.

Z zagadnień teorii języka poetyckiego. Czy czasownik jest źródłem energii w funkcji poetyckiej? Studia Filozoficzne, nr 5, 107-114, 1974. Folejewski, Zbigniew.

"Granice sztuki. (St. I. Witkiewicz z perspektywy wojennych przemian)" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 69-92. Warszawa, PIW, 1957. Miłosz, Czesław.

Pojęcie dawki estetycznej. (O strukturze utworów poetyckich i filmowych). Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 127-157, 1949. Szuman, Stefan.

Dwa pojęcia formy. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 88-101, 1949. Tatarkiewicz, Władysław.