INDEKS TEMATYCZNY

pojęcie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Formalne aspekty analizy pojęć. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 195-307, 1988. Orłowska, Ewa.

Antynomia pojęć ogólnych w poznaniu potocznym i jej zniesienie w dyskursie naukowym. Studia Filozoficzne, nr 7, 37-50, 1984. Madejski, Piotr.

Percepcja a pojęciowanie i sądzenie. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 261-270, 1980. Chudy, Wojciech.

Pojęcie - słowo. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 83-112, 1978. Krąpiec, Mieczysław A.

Istnienie (czegoś) a pojęcie i sąd. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 235-261, 1973. Stępień, Antoni B.

Wybrane pisma filozoficzne. Kotarbiński, Tadeusz (wstęp). Warszawa, PWN, 1965. Twardowski, Kazimierz.

Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1962. Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław.

O pojęciu genotypu. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-34, 1961. Przełęcki, Marian.

O abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-209, 1960. Wiegner, Adam.

"Tworzenie pojęć nauk humanistycznych wg koncepcji Leona Petrażyckiego" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 102-114. Warszawa, PWN, 1959. Lazari-Pawłowska, Ija.

Z logiki pojęć przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-168, 1957. Pawłowski, Tadeusz.

Logiczna analiza rozwoju pojęcia pierwiastka chemicznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-178, 1957. Przełęcki, Marian.

O tzw. konstruktywnych poglądach w dziedzinie podstaw matematyki. Myśl Filozoficzna, nr 1, 230-241, 1953. Mostowski, Andrzej.

Humanistyka bez hipostaz. Próba eliminacji hipostaz ze świata pojęć nauk humanistycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 257-270, 1952. Kotarbiński, Tadeusz.

Pojęcie i słowo (próba analizy marksistowskiej). Łódź, "Książka", 1946. Schaff, Adam.