INDEKS TEMATYCZNY

pokolenie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Koncepcje biologiczne w humanistyce" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 307-330. Warszawa, PWN, 1959. Wallis, Mieczysław.