1```````12

INDEKS TEMATYCZNY

postawa (artystyczna, estetyczna, etyczna, krytyczna itd.)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Czy teorie etyczne różnicują postawy moralne? Etyka, nr 24, 91-103, 1988. Hołówka, Jacek.

Postawy i sądy. Szawarski, Zbigniew. Etyka, nr 105-131, 1986. Blackburn, Simon.

Koncepcja wartości Miltona Rokeacha. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 83-96, 1983. Kościuch, Jan.

"Fundamentalne postawy moralne" w: Wobec wartości. 7-50. Poznań, W drodze, 1982. Hildebrand, Dietrich von.

Typologia wybranych form buntu a modele działań artystycznych. Studia Filozoficzne, nr 11, 105-117, 1978. Bratkowski, Piotr.

O związkach zależności między postawą psychiczną a przeżyciem estetycznym. Studia Estetyczne, nr 1, 61-82, 1964. Cieniawa, Stanisław.

"Z badań nad funkcjami postaw" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 291-310. Kraków, PWN, 1964. Gołaszewska, Maria.

Drogowskazy. Wyd. 2 uzup. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Jankowski, Henryk.

Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963. Gołaszewska, Maria.

Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda. Ingarden, Roman (przedmowa), 5-9. Kraków, Wyd. Literackie, 1962. Gałecki, Jerzy.

Z badań nad genezą krytyki artystycznej. Estetyka, III, 155-175, 1962. Gołaszewska, Maria.

Rozważania o różnorodności postaw wobec dzieł sztuki i zadowoleń, jakie one dają. Estetyka, I, 67-95, 1960. Białostocki, Jan.