INDEKS TEMATYCZNY

ciało a umysł / problem psychofizyczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem psychofizyczny, kognitywistyka, teoria czynności i wytworów. Zagadnienia Naukoznawstwa, XLV (3-4), 503-518, 2010. Bobryk, Jerzy.

Jakie zagadnienia składają się na problem psychofizyczny. Filozofia Nauki, 3-4, 33-42, 2004. Bobryk, Jerzy.

Twardowski. Teoria działania. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2001. Bobryk, Jerzy.

 

Miejsce dla Boga we współczesnej filozofii umysłu. Znak, nr 422-423, 117-126, 1990. Gruba, Krzysztof.

Lorenzowska koncepcja identyzmu ewolucyjnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 180-187, 1990. Łepko, Zbigniew.

Problematyka duszy, ciała i ich zjednoczenia w pismach H. Conrad-Martius. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 117-148, 1988. Machnacz, Jerzy.

Czy rzeczywiście Popper jest dualistą? Studia Filozoficzne, nr 3, 125-129, 1986. Olender, Elżbieta.

O krytyce przez Leibniza kartezjańskiej wersji dualizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-38, 1985. Gordon, Mieczysław.

O zarzutach Maxa Schelera przeciw dualizmowi Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-24, 1985. Gordon, Mieczysław.

Współczesne teorie umysłu. "Teoria identyczności". Studia Filozoficzne, nr 1, 3-21, 1980. Cackowski, Zdzisław.

Aktualność sporu E. du Bois-Reymonda z Leibnizem o istotę świadomości. Studia Filozoficzne, nr 10, 27-36, 1980. Gordon, Mieczysław.

[Rec. Popper, Karl R. & Eccles, J. C. The Self and Its Brain]. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 197-199, 1980. Hajduk, Zygmunt.

Subiektywno-idealistyczne utożsamienie postrzeganego świata z treścią świadomości a wulgarno-materialistyczne utożsamienie przeżyć psychicznych z procesami neurofizjologicznymi [Polemika z: Szewczuk, Włodzimierz. Psychika - świadomość]. Studia Filozoficzne, nr 6, 113-122, 1979. Gordon, Mieczysław.

Bioelektronika i filozofia. [Polemika z: Sedlak, Włodzimierz]. Studia Filozoficzne, nr 10, 103-110, 1978. Nowiński, Czesław.

Problem ducha i materii w Russella teorii neutralnego monizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 95-107, 1977. Krawiec, Urszula.

Monizm epistemologiczny w psychofizjologii Wundta. Studia Filozoficzne, nr 7, 95-109, 1975. Banasiewicz, Wiesław.

Odpowiedź profesorowi Cackowskiemu. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-185, 1974. Mejbaum, Wacław.

Struktura człowieka w ujęciu Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 6, 45-62, 1971. Węgrzecki, Adam.

Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-28, 1970. Gogacz, Mieczysław.

O metafizycznej strukturze bytu substantywnego. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 163-175, 1968. Wojtacha, Eugeniusz.

"Awicenny filozoficzna teoria człowieka" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 205-220. Warszawa, PWN, 1964. Swieżawski, Stefan.

Historia kłopotów człowieka z duszą. Warszawa, Iskry, 1963. Szewczuk, Włodzimierz.

Jędrzej Śniadecki, przyrodnik-filozof. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960. Szyfman, Leon.

Ontologia. Warszawa, PWN, 1959; wyd. 2 1960; wyd. 3 1960; wyd. 4 1962; wyd. 5 1963; wyd. 6 1965; wyd. 7 1966. Krajewski, Władysław.

Materializm dialektyczny. Studia krytyczne. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948. Kłósak, Kazimierz.