INDEKS TEMATYCZNY

gwałt / okrucieństwo / przemoc


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Etyczne aspekty obywatelskiego sprzeciwu. Etyka, nr 25, 139-172, 1990. Lazari-Pawłowska, Ija.

Literatura i okrucieństwo. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 111-123, 1989. Zimand, Roman.

Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka René Girarda. Studia Filozoficzne, nr 9, 47-64, 1981. Rowiński, Cezary.

Przemoc wszechobecna. (Kwartalnik UNESCO o przemocy). [Polemika z: Domenach, Jean-Marie, The Ubiquity of Violence. International Social Science Journal, nr 4, 1978]. Studia Filozoficzne, nr 9, 99-109, 1980. Stawiński, Janusz.

Lenin o rewolucyjnej przemocy - racje moralne a realizm polityczny. Etyka, t. 16, 7-36, 1978. Glińska, Alicja.

O roli przemocy - dialektyka i historia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 33-59, 1973. Ochocki, Aleksander.

Dialektyka szacunku i przemocy. Studia Filozoficzne, nr 5, 52-55, 1972. Grzegorczyk, Andrzej.