INDEKS TEMATYCZNY

realizm / antyrealizm naukowy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Między realizmem a instrumentalizmem: empiryzm konstruktywny. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 5-17, 1991. Grobler, Adam.

Realizm a konstruktywny empiryzm. Kwiek, Marek (tłum.). Colloqiua Communia, nr 1-3(54-56), 19-42, 1991. Musgrave, Alan.

Spór o realizm we współczesnej filozofii nauki. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 43-60, 1991. Zeidler, Paweł.

Bibliografia do sporu realizm-antyrealizm. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 87-93, 1991. Zeidler, Paweł.

Antyrealizm Dummetta z perspektywy problemów rozwoju wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 47-62, 1990. Grobler, Adam.

Współczesne postacie sporów o zadania nauki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 181-195, 1989/1990. Hajduk, Zygmunt.

Konwencjonalizm metodologiczny wobec sporu: realizm - instrumentalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-69, 1989. Siemianowski, Andrzej.

O konsekwencjach teoriopoznawczych nierówności Bella. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-35, 1987. Hibner, Juliusz.

Kłopoty z cząstkami wirtualnymi. Studia Filozoficzne, nr 4, 93-104, 1987. Tempczyk, Michał.

O ontycznym statusie własności dyspozycyjnych. Studia Filozoficzne, nr 10, 69-82, 1986. Czarnocka, Małgorzata.

Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 9-25, 1972. Rayski, Jerzy.
Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej (cz. II). Studia Filozoficzne, nr 2, 147-152, 1973.

Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część I. Kwartalnik Filozoficzny, 17(2), 87-116, 1948. Mehlberg, Henryk.
Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część II. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 207-240, 1948.