INDEKS TEMATYCZNY

rekonstrukcja logiczna / racjonalna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm t. 29). Lublin, Wyd. UMCS, 1990. Sady, Wojciech.

 

Historia nauki i jej racjonalna rekonstrukcja. (Empirystyczno-historyczne i racjonalistyczne ujęcie rozwoju nauki). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 154-164, 1983. Krajewski. Władysław.

O metodach formalnej rekonstrukcji teorii empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 10, 27-37, 1983. Zeidler, Paweł.

Spór o granice stosowalności metod logicznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-48, 1964. Kotarbińska, Janina.