INDEKS TEMATYCZNY

religia a filozofia / filozofia a religia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Czy filozofia chrześcijańska jest możliwa? Znak, nr 422-423, 62-73, 1990. Gałkowski, Jerzy W.

Modele antropologiczne a "człowiek ewangelii". Znak, nr 422-423, 43-61, 1990. Wolicka, Elżbieta.

Heglowska koncepcja religii ludowej jako próba syntezy filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 27-44, 1989. Krakowski, Jerzy.

O zadaniach filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 95-108, 1987. Morawiec, Edmund.

Autonomia filozofii a objawienie chrześcijańskie. Konieczne założenia filozoficzne wiary a zagadnienie pluralizmu. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 69-98, 1985/1986. Seifert, Josef.

 Filozofia a koncepcja i afirmacja Boga. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 15-40, 1985/1986. Zdybicka, Zofia J.

Bóg rezonerów. [FR.: Religion. 1982]. Panufnik, Maciej (tłum.). Znak, 368-369, 64-85, 1985. Kołakowski, Leszek.

Kryzys w teologii moralnej? Roczniki Filozoficzne, 32(2), 45-64, 1984. Styczeń, Tadeusz.

Liturgia jako jedno ze źródeł inspiracji filozoficznej. Znak, nr 360-361, 1433-1442, 1984. Swieżawski, Stefan.

Wiara i rozum w systemie Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 169-186, 1981. Borowski, Henryk.

Ontologiczne uwarunkowania ateizmu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-100, 1981. Nowaczyk, Jan.

Dieu contre Dieu? Roczniki Filozoficzne, 27(1), 101-111, 1979. Kalinowski, Jerzy.

Tomizm a obecność filozofii. Znak, nr 284, 198-212, 1978. Tarnowski, Karol.

Narodziny filozofii. Studia Filozoficzne, nr 12, 143-159, 1977. Cackowski, Zdzisław.

Wiara Sokratesa. Znak, nr 276, 639-647, 1977. Dzielski, Mirosław.

Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975. Ładosz, Jarosław.

Revue de théologie et de philosophie 1969. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-167, 1971. Borzym, Stanisław.

Polemika humanizmu z katolicyzmem w USA. [Rec. The Humanist, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-165, 1971. Mackiewicz, Witold.

Filozofia a religia. Ze szkiców o filozofii średniowiecznej. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 86-113, 1970. Kuksewicz, Zdzisław.

Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego. Znak, nr 187, 1-20, 1970. Tischner, Józef.
[Polemika:]
O metodzie naukowej, pogańskim realizmie i chrześcijańskim idealizmie. Znak, nr 193-194, 991-999, 1970. Półtawski, Andrzej.
Przedwczesne podzwonne tomizmowi? Znak, nr 193-194, 999-1001, 1970. Stępień, Antoni B.
Duch prawdy, duch wolności. Znak, nr 193-194, 1001-1004, 1970. Salij, Jacek.
Język filozofii a język Objawienia. Znak, nr 193-194, 1004-1013, 1970. Grygiel, Stanisław.
O co właściwie chodzi? Znak, nr 193-194, 1013-1027, 1970. Tischner, Józef.

Filozoficzna rola reformacji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 159-176, 1969. Kołakowski, Leszek.

Głosy czasu. [Rec. Stimmen der Zeit. 1968]. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 154-166, 1969. Michalski, Krzysztof.

Aparatura pojęciowa teologii a filozofia. Znak, nr 157-158, 888-896, 1967. Kamiński, Stanisław.

Jeden z kryzysów myśli chrześcijańskiej w wiekach średnich. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 85-110, 1967. Swieżawski, Stefan.

Die irrationalisierung der Religion als Produkt des Rationalismus (Der Fall Johannes Bredenburgs). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 12, 225-274, 1966. Kołakowski, Leszek.

Abelard. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Palacz, Ryszard.

Wiara chrześcijańska a filozofia grecka. [Rec. Armstrong, A. H. i Markus, A. Wiara chrześcijańska a filozofia grecka]. Znak, nr 128-129, 392-396, 1965. Stróżewski, Władysław.

Rozum i tajemnica. Kraków, Znak, 1960. Swieżawski, Stefan.

Istota i pochodzenie religii. Poznań, Księgarnia Świętego Wojciecha, 1958. Kaczmarek, Lech.

Religijne i filozoficzne pojęcia Boga. Znak, nr 50-51, 875-896, 1958. Różycki, Ignacy.

O roli filozofii i o niektórych jej typach. Znak, 36, 2-21, 1957. Swieżawski, Stefan.

Nauka przed sądem ciemnogrodu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 374-388, 1953. Kołakowski, Leszek.

Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka. Warszawa, Czytelnik, 1949; wyd. 2 Szaniawski, Klemens (wstęp), 1983; wyd. 3 Kęty, Antyk, 2003. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Filozofia a religia. Ich psychologiczna geneza i wzajemne oddziaływanie. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1949. Pastuszka, Józef.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 1. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.