INDEKS TEMATYCZNY

egalitaryzm / równość społeczna / równouprawnienie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Socjotechniczne uzasadnianie egalitarystycznych formuł sprawiedliwości. Etyka, nr 22, 87-99, 1986. Ziembiński, Zygmunt.

Trzy pojęcia tolerancji. Studia Filozoficzne, nr 8, 105-118, 1984. Lazari-Pawłowska, Ija.

Elementy teorii równości w psychologii społecznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 107-117, 1983. Zaborowski, Zbigniew.

Marksizm a filozofia sprawiedliwości: perswazyjna definicja sprawiedliwości a praktyka społeczna. Etyka, t. 19, 7-19, 1981. Jankowska, Anna.

Równość jako równowaga. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-156, 1981. Sadurski, Wojciech.

Związki między sprawiedliwością a równością. Etyka, t. 19, 99-109, 1981. Ziembiński, Zygmunt.

Podstawy do równości. Kudlińska, Joanna (tłum.). Etyka, t. 18, 221-237, 1980. Haksar, Vinit.

Sprawiedliwość i równość. Szawarski, Z. (tłum.). Etyka, t. 15, 143-161, 1977. Hare, Richard M.

O problemie równości w "Revue Internationale de Philosophie" [Rec. nr 97 "L'Égalité", 1971]. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-198, 1974. Zwoliński, Zbigniew.

Lenin o kwestii kobiecej. Etyka, t. 8, 7-22, 1971. Glińska, Alicja.

Zasady sprawiedliwości rozdzielczej w dziedzinie polityki płac. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 13-26, 1967. Majka, Józef.

O pojęciu podziału dóbr. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-73, 1966. Szaniawski, Klemens.

Etyka Gandhiego. Warszawa, PWN, 1965. Lazari-Pawłowska, Ija.