INDEKS TEMATYCZNY

inżynieria społeczna / socjotechnika


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Socjotechniczne uzasadnianie egalitarystycznych formuł sprawiedliwości. Etyka, nr 22, 87-99, 1986. Ziembiński, Zygmunt.

Socjotechnika a wartości. Uwagi metodologiczne. Etyka, t. 15, 55-61, 1977. Delorme, Andrzej i Podgórecki, Adam.

Normy i oceny moralne a dyrektywy i metody socjotechniki. Etyka, t. 12, 79-94, 1973. Goćkowski, Janusz.

Osobowość kierownicza a inżynieria ludzka. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-172, 1973. Przewłocki, Przemysław.

O niektórych warunkach stosowalności wiedzy socjologicznej w praktyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 227-239, 1972. Sztompka, Piotr.

Dwa typy inżynierii społecznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 53-85, 1963. Bauman, Zygmunt.