INDEKS TEMATYCZNY

socynianizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Samuel Przypkowski (1592-1670) i jego traktat De pace et concordia ecclesiae. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-102, 1981. Ogonowski, Zbigniew.

W sprawie korespondencji Leibniza z Samuelem Crellem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 333-336, 1981. Ogonowski, Zbigniew.
Korespondencja Leibniza z Samuelem Crellem. [Teksty łacińskie]. Ogonowski, Zbigniew i Szymański, Mikołaj (wydali z rękopisu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 337-350, 1981

Exercitationes Racowianae habitae annis 1606-1609. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 269-274, 1974. Groot, Aart de.

Exercitationes Racowianae habitae annis 1606-1609. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 275-274, 1974.

Polonica w bibliotece Locke`a. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 279-291, 1972. Ogonowski, Zbigniew.

"Antytrynitaryzm w Polsce - wiara i rozum" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 91-129. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ogonowski, Zbigniew.  

Le «christianisme sans mystères» selon John Toland et les sociniens. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 12, 205-223, 1966. Ogonowski, Zbigniew.

Arystotelizm heterodoksalny w religijności zracjonalizowanej. Studia Filozoficzne, nr 4, 71-110, 1964. Ogonowski, Zbigniew.  

Socynianizm polski. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960. Ogonowski, Zbigniew.

Piotr Bayle wobec socynianizmu. Przyczynek do kwestii roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 101-182, 1960. Pomian, Krzysztof.

Ze studiów nad myślą filozoficzną późnego socynianizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 55-79, 1959. Ogonowski, Zbigniew. 

Studia o dziejach socynianizmu. [Rec. Studi sui riformatori italiani di Francesco Ruffini]. Studia Filozoficzne, nr 5, 174-182, 1958. Pomian, Krzysztof i Szczucki, Lech.

Bracia Polscy: ludzie, idee, wpływy. Warszawa, PWN, 1957. Chmaj, Ludwik.

Filozoficzna i społeczna ideologia Braci Polskich. Myśl Filozoficzna, nr 1, 69-113, 1955. Ogonowski, Zbigniew.