INDEKS TEMATYCZNY

sztuka a filozofia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problematyka przestrzeni w wybranych wierszach Rainera Marii Rilkego. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-93, 1988. Bożeński, Waldemar.

Relacja sztuki i filozofii u młodego Schellinga a kryzys filozofii sztuki. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 113-127, 1985. Lorenc, Iwona.

Nicość normatywna. [Rec. Stróżewski, Władysław. Dialektyka twórczości]. Znak, nr 370-371, 188-201, 1985. Taranczewski, Paweł.

Poglądy filozoficzne Tadeusza Kotarbińskiego zawarte w jego poezjach. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 3-16, 1982. Łubnicki, Narcyz.

Niektóre wątki egzystencjalne w plastyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 91-105, 1982. Toeplitz, Karol.

Bergson i Leśmian. Światopogląd filozofa a światopogląd poety. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 169-182, 1981. Borzym, Stanisław.

Filozoficzne tło niektórych aspektów twórczości P. Picassa. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-148, 1978. Toeplitz, Karol.

Muzyka i filozofia z punktu widzenia przekształcalności dzieł. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-145, 1976. Nowicki, Andrzej.

Kolekcjonerstwo i filozofia. (Narodziny muzeum). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 29-86, 1975. Pomian, Krzysztof.

Badania nad sztuką a filozofia. [Rec. Francastel, Pierre. Twórczość malarska a społeczeństwo]. Studia Filozoficzne, nr 11, 223-228, 1974. Puszko, Hanna.

Filozoficzne refleksje i świadomość religijna Horacego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 25-38, 1972. Jędrzyński, Edward.

Sztuka klasyczna a dwie filozofie. Estetyka, IV, 73-83, 1963. Tatarkiewicz, Władysław.

Problematyka estetyczna w dziełach Giordana Bruna. Estetyka, III, 219-236, 1962. Nowicki, Andrzej.

Husserl i Picasso. Estetyka, III, 3-22, 1962. Piwocki, Ksawery.

Nowa sztuka a filozofia. Estetyka, I, 129-146, 1960. Tatarkiewicz, Władysław.