INDEKS TEMATYCZNY

sztuka a nauka / nauka a sztuka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Sztuka i nauka. Studia Filozoficzne, nr 8, 53-63, 1988. Kawiecki, Piotr.

Czym jest sztuka? O analogiach między praktyką artystyczną i naukową. Studia Filozoficzne, nr 10, 23-36, 1985. Kawiecki, Piotr.

Kontekst odkrycia i kontekst uzasadniania w nauce i sztuce. Studia Filozoficzne, nr 1, 103-113, 1978. Magala, Sławomir.

Twórczość w filozofii (aspekt metodologiczny i społeczny). Studia Filozoficzne, nr 11, 39-46, 1978. Magala, Sławomir.

Teoria naukowa a eksperyment artystyczny. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-96, 1976. Białkowski, Grzegorz.

Nowe aspekty humanizmu a nauki ścisłe. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-75, 1975. Białkowski, Grzegorz.

Kulturotwórcza rola nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-168, 1974. Werle, Józef.

Gastona Bachelarda psychoanaliza ognia. Znak, nr 199, 28-54, 1971. Augustyn, Władysław.