INDEKS TEMATYCZNY

technika / technologia / filozofia techniki / technika a etyka / wartości


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Determinizm mediów" w: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. Rosińska, Zofia (red.). Warszawa, Wyd. Prószyński, 2001. Bobryk, Jerzy.

 

Etyka w społeczeństwie skomputeryzowanym. Problem izolacji komunikacji współczesnej. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, nr 24, 205-228, 1988. Kemp, Peter.

Związki episteme i techne. Starożytny ideał wiedzy. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 21-31, 1987. Magierska, Sabina.

Kulturowy wymiar techniki. Studia Filozoficzne, nr 10, 151-164, 1984. Magala, Sławomir.

Cywilizacja techniczna jako przedmiot edukacji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 227-238, 1983. Zacher, Lech.

Technika i społeczeństwo jako przedmiot badań w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 1, 137-147, 1981. Zacher, Lech.

Racjonalność technicznych działań ludzi. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 101-107, 1981. Zacher, Lech.

Technika w aspekcie wartości. Analiza i badania. Studia Filozoficzne, nr 9, 47-58, 1979. Carpenter, Stanley R. i Rossini, Frederick A.

16 tez dotyczących techniki i społecznego zarządzania nią. Dąbrowska, Iwona i Zacher, Lech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 19-35, 1979. Coates, Joseph F.

Filozoficzne aspekty techniki. Dąbrowska, Iwona i Modelska, Anna Julia (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-18, 1979. Jonas, Hans.

Postęp techniczny i centralizacja władzy: refleksje sceptyczne. Studia Filozoficzne, nr 9, 87-102, 1979. Lamentowicz, Wojciech.

Ewaluacja techniki jako analiza polityki. Dąbrowska, Iwona (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 37-45, 1979. Menkes, Joshua.

Problemy społecznego uczestnictwa i współdziałania w cywilizacji technicznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 75-85, 1979. Misztal, Bronisław.

Miejsce techniki w kulturze.[Rec. Rossi, Paolo. Filozofowie i maszyny]. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-172, 1979. Ugniewska, Joanna.

Wiara a mentalność techniczna. Ryszkiewicz, Marcin (tłum.). Znak, nr 291, 1089-1110, 1978. Ladrière, Jean.

Człowiek i świat jako ontyczna podstawa twórczości technicznej i kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-220, 1978. Wistuba, Halina.

Wartościowanie techniki jako proces "przesiewania" wiedzy naukowej i wyboru nowych możliwości technicznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 75-90, 1977. Bańka, Józef.

W kręgu nauki i wiary. 3. Antynomie działania. Znak, nr 275, 579-587, 1977. Heller, Michał.

Wybrane zagadnienia metodologii nauk technicznych i ich epistemologiczne konsekwencje. Studia Filozoficzne, nr 2, 25-38, 1977. Mejbaum, Wacław.

Filozofia techniki jako filozofia człowieka. Studia Filozoficzne, nr 3, 47-55, 1976. Skolimowski, Henryk.

Technika - nowe środowisko człowieka. [Rec. Technika a społeczeństwo. Antologia. Siciński, Andrzej (wybór, wstęp)]. Znak, nr 255, 1209-1214, 1975. Heller, Michał.

Technika - praca - człowiek. Studia Filozoficzne, nr 6, 15-26, 1975. Olszewski, Eugeniusz.

Technika a rozwój społeczny. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-23, 1974. Lipiec, Józef.

Moralna problematyka rozwoju techniki. [Rec. Sachsse, Hans. Technik und Verantwortung. Probleme der Ethik im technischen Zeitalter]. Etyka, t. 13, 249-252, 1974. Skwierciński, Mirosław.

Ogólnopolska dyskusja na temat "Filozofia a technika". [AGH, Kraków, 25-26.04.1974]. Studia Filozoficzne, nr 10, 137-146, 1974.
Podsumowanie pierwszego dnia dyskusji (25.IV.1974). Studia Filozoficzne, nr 12, 103-105, 1974. Such, Jan.

[Rec. Sachsse, Hans. Technik und Verantwortung]. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 165-168, 1974. Sztumski, Wiesław.

Filozofia techniki w powojennej literaturze polskiej. [Bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-142, 1973. Enko, Ryszard i Szymański, Jerzy.

Postęp naukowo-techniczny a kryzys moralny naszego czasu w perspektywie poglądów Alberta Schweitzera. Studia Filozoficzne, nr 7, 105-118, 1973. Enko, Ryszard.

Rola techniki w kształtowaniu nowożytnego przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-27, 1973. Such, Jan.

Technika w ujęciu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-70, 1973. Sztumski, Wiesław.

Zastosowanie narzędzi w poznaniu naukowym. Studia Filozoficzne, nr 7, 29-46, 1973. Szymański, Jerzy.

Problem uwarunkowań podmiotowych twórczości technicznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 47-58, 1973. Talejko, Eugeniusz.

Wiek dialektyki (I). Człowiek i światopogląd, nr 9, 5-19, 1972. Kuczyński, Janusz.
Wiek dialektyki (II). Dialektyczne społeczeństwo. Człowiek i światopogląd, nr 10, 86-101, 1972.

Bioniczna droga rozwoju techniki. Butryn, Stanisław (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 137-160, 1972. Smirnow, Stanisław N.

Rewolucja nadziei a ewolucja Ericha Fromma. [Rec. Fromm, Erich. The Revolution of Hope: toward a humanized technology]. Studia Filozoficzne, nr 1, 191-196, 1971. Siniugina, Larysa.

Marksistowska filozofia człowieka a problem adaptacji nowych technik. Studia Filozoficzne, nr 3, 81-106, 1970. Bańka, Józef.

O roli techniki w cywilizacji współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-55, 1970. Olszewski, Eugeniusz.

Biologia i wartości. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 35-78, 1968. Lem, Stanisław.

Etyka technologii i technologia etyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 107-142, 1967. Lem, Stanisław.

Marksiści wobec rewolucji technicznej. [Rec. zeszytu specjalnego Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1965]. Studia Filozoficzne, nr 3, 219-226, 1966. K., P.

Zagadnienie wartości w praktyce technicznej. Znak, nr 130, 446-453, 1965. Wajs, Karol.

Summa technologiae. Kraków, Wyd. Literackie, 1964. Lem, Stanisław.

Technika i filozofia. T., A. (tłum.). Znak, nr 92-93, 337-344, 1962. Soucy, Claude.

Metafizyka rzeczy żywych. Znak, nr 80, 154-162, 1961. Grzegorczyk, Andrzej.