INDEKS TEMATYCZNY

przedmioty / terminy teoretyczne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kryterium istnienia przedmiotów nieobserwowalnych. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 3-21, 1985. Czarnocka, Małgorzata.
Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-18, 1985.

Instrumentalizm. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 3-28, 1982. Dąbrowski, Tomasz.

Spór o kryterium teoretyczności pojęć. Studia Filozoficzne, nr 3, 59-77, 1980. Jodkowski, Kazimierz.

W sprawie interpretacji języka empirycznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 79-90, 1980. Snihur, Stefan.

Przedmioty teoretyczne w poznaniu naukowym. Studia Filozoficzne, nr 8, 55-68, 1980. Żukrowska, Aleksandra.

Podstawy podziału terminów naukowych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 59-70, 1974. Hajduk, Zygmunt.

Carnapa ujęcie wzajemnej relacji terminów teoretycznych i obserwacyjnych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 85-101, 1974. Turek, Mieczysław.

Marksowska zasada wprowadzania pojęć teoretycznych. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 22-44, 1972. Nowak, Leszek.

Systematyzacyjna funkcja terminów i praw teoretycznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-46, 1971. Hajduk, Zygmunt.

"Uwagi do referatu p. Przełęckiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 69-71. Warszawa, PWN, 1966. Eilstein, Helena.

"Pytania w związku z referatem p. Wójcickiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 31. Warszawa, PWN, 1966. "Pytania i uwagi w związku z referatem p. Eilstein" w: tamże, 250-251. "Uwagi do referatu p. Mejbauma" w: tamże, 156-158. Giedymin, Jerzy.

"Uwagi do referatu p. Wójcickiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 29-30. Warszawa, PWN, 1966. "Uwagi do referatu p. Mejbauma" w: tamże, 154-155. "Uwagi na marginesie problemu sensu empirycznego terminów teoretycznych" w: tamże, 177-205.  Kmita, Jerzy.

"O warunkach przyjmowania postulatów probabilistycznych dla terminów teoretycznych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 75-87. Warszawa, PWN, 1966. Mortimer, Halina.

"W sprawie istnienia przedmiotów teoretycznych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 45-66. Warszawa, PWN, 1966.
"Odpowiedź" w: tamże, 72-73. Przełęcki, Marian.

Pojęcia teoretyczne a doświadczenie. 1961. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 449-504. Warszawa, PWN, 1966. Przełęcki, Marian.

"O warunkach empirycznej sensowności terminów" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 9-28. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 33-43. Wójcicki, Ryszard.

O dwu metodach doboru terminów teoretyczno-literackich. Studia Estetyczne, t. 2, 143-160, 1965. Kmita, Jerzy.