INDEKS TEMATYCZNY

treść i forma


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Polskie dyskusje o formie i treści. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 145-167, 1981. Markiewicz, Henryk.

Teoria treści Irzykowskiego i jego formuła kina. Studia Estetyczne, t. 2, 315-334, 1965. Kumor, Aleksander.

O jedności treści i formy. Myśl Filozoficzna, nr 6, 153-181, 1956. Sandauer, Artur.

Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 65-86, 1949. Ingarden, Roman W.