INDEKS TEMATYCZNY

kreatywność / twórczość


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Związek sztuki i wyobraźni w estetyce i praktyce artystycznej XX w. Wprowadzenie w problematykę. Studia Filozoficzne, nr 9, 69-83, 1989. Górniewicz, Józef.

Epistemologia wobec problemu twórczości. Studia Filozoficzne, nr 12, 113-124, 1989. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Twórczy kontekst odkrycia w fizyce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 210-222, 1988. Zuzga, Włodzimierz.

Ergantropia jako centralna kategoria filozofii kultury. Studia Filozoficzne, nr 11, 3-11, 1987. Nowicki, Andrzej.

Meandry inkubacji. Studia Filozoficzne, nr 8, 81-93, 1986. Dobrołowicz, Witold.

Twórczość cierpiących. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-82, 1986. Kozielecki, Józef.

Rzecz o twórczym działaniu: notatki z lektur i refleksje. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 5-18, 1985. Pelc, Jerzy.

Nicość normatywna. [Rec. Stróżewski, Władysław. Dialektyka twórczości]. Znak, nr 370-371, 188-201, 1985. Taranczewski, Paweł.

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. Ingarden, Roman (przedmowa), 7-17. Warszawa, PWN, 1956; wyd. 2 rozsz. 1984. Białobrzeski, Czesław.

Człowiek - współtwórczy element wszechświata. Studia Filozoficzne, nr 10, 37-51, 1984. Grajkowska, Wanda.

Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej. Rys syntetyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-65, 1984. Morawski, Stefan.
Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej. Rys syntetyczny. (Dokończenie). Studia Filozoficzne, nr 3, 3-16, 1984.

O kreacji filmowej i kreacji w ogóle. [Rec. Woźnicka, Zofia. Problem kreacji i reprodukcji w filmie]. Studia Filozoficzne, nr 4, 197-202, 1984. Morawski, Stefan.

Innowacje jako przedmiot badań naukowych. (O marksistowską innowatykę). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 87-96, 1983. Gryko, Czesław.

Nowa gnoza Arthura Koestlera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 159-202, 1983. Marciszuk, Piotr.

Kreatywistyczny model człowieka w filozofii J. Ortegi y Gasseta. (W setną rocznicę urodzin filozofa). Studia Filozoficzne, nr 4, 69-85, 1983. Wieczorek, Krzysztof.

Ze studiów nad ontologicznymi podstawami twórczości. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 127-147, 1982. Jasiński, Bogusław.

Percepcja i tworzenie dzieła sztuki w koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 107-112, 1982. Najder-Stefaniak, Krystyna.

O myśleniu intuicyjnym. Studia Filozoficzne, nr 11, 105-121, 1981. Dobrołowicz, Witold.

Problemy teorii twórczości artystycznej w filozofii L. Goldmanna. Studia Filozoficzne, nr 11, 141-154, 1981. Lorenc, Iwona.

Naukowo o twórczości. [Rec. Góralski, Andrzej. Twórcze rozwiązywanie zadań]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 265-268, 1981. Stasiak, Makary Krzysztof.

O podpatrywaniu twórczych tajników przyrody. Studia Filozoficzne, nr 9, 63-69, 1980. Sandauer, Artur.

O twórczości. [Rec. Troskolański, Adam T. O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne]. Studia Filozoficzne, nr 7, 174-176, 1979. Czapnik, Aleksander.

Ćwiczenie myślenia twórczego. [Rec. Guilford, J. P. Natura inteligencji człowieka]. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-170, 1979. Czerska, Barbara.

Metodologiczne i psychologiczne aspekty procesu twórczego. Sprawozdanie. [Z V Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Marksistów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 153-154, 1979. Mizińska, Jadwiga.

O twórczości humanistycznej i antyhumanistycznej. [Głos w dyskusji]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 43-47, 1978.  Borgosz, Józef.

Młodość - "twórczość" - "ortodoksja". Studia Filozoficzne, nr 1, 123-129, 1978. Botwina, Ryszard.

Działalność twórcza człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 25-34, 1978. Cackowski, Zdzisław.

Koncepcja twórczości Edwarda Dembowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 47-52, 1978. Gabszewicz, Ludwika.

O działaniu twórczym. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 13-21, 1978. Góralski, Andrzej.

Społeczna twórczość a państwo. (Tłum. anonim.) Studia Filozoficzne, nr 7, 3-11, 1978. Gregorios, Paul.

Homo sapiens - homo creator. Próba uogólnienia definicji twórczości. Studia Filozoficzne, nr 6, 45-52, 1978. Hubert, Jerzy Z.

O koncepcji twórczości Augusta Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 37-46, 1978. Jakubowski, Marek N.

Dyskusja jako czynnik twórczości naukowej. Czerska, Barbara i Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 53-62, 1978. Jaroszewski, M. G.

Głos w kwestii społecznych warunków twórczości. Studia Filozoficzne, nr 1, 131-136, 1978. Krakowiak, Józef L.

Młodość i twórczość. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-16, 1978. Kuczyński, Janusz.

Socjalizm i twórczość naukowa. [Wg Sozialismus und wissenschaftsliches schöpfertum. Erck, A. i in. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 7, 125-138, 1978. Kuczyński, Janusz.

Konkretyzacja socjalizmu: indywidualność - twórczość - wspólnota. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 23-40, 1978. Kuczyński, Janusz.

Odbicie a twórczość u G. Lukása. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-90, 1978. Lorenc, Iwona.

Znaczenie wiedzy w twórczości naukowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-102, 1978. Łojewska, Maria Izabela.

Interpretować i zmieniać. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-83, 1978. Mackiewicz, Witold.

Kontekst odkrycia i kontekst uzasadniania w nauce i sztuce. Studia Filozoficzne, nr 1, 103-113, 1978. Magala, Sławomir.

Twórczość w filozofii (aspekt metodologiczny i społeczny). Studia Filozoficzne, nr 11, 39-46, 1978. Magala, Sławomir.

Psychologia radziecka wobec problemu intuicji. Studia Filozoficzne, nr 1, 63-77, 1978. Mizińska, Jadwiga.

Twórczość w świecie życia organicznego. [Głos w dyskusji]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 41-42, 1978. Nowiński, Czesław.

Przygotowanie do aktywności twórczej. Studia Filozoficzne, nr 6, 29-44, 1978. Pietrasiński, Zbigniew.

Konferencja "Twórczość naukowa i problemy filozoficzno-społeczne". Uniwersytet Warszawaski, 22 kwietnia 1978. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 297-299, 1978. Rejmer, Jerzy.

"Proces twórczy" w ujęciu Ericha Neumanna. Studia Filozoficzne, nr 1, 115-122, 1978. Rosińska, Zofia.

E. Fromma teoria "postawy twórczej". Studia Filozoficzne, nr 10, 149-154, 1978. Siniugina, Larysa.

Twórczość - rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 3-12, 1978. Suchodolski, Bogdan.

Indywidualność i twórczość. Studia Filozoficzne, nr 11, 17-24, 1978. Szczepański, Jan.

Marksistowskie teorie twórczości. (Głos moderatora sekcji "Marksistowskie teorie twórczości"). Studia Filozoficzne, nr 1, 53-62, 1978. Ślęczka, Kazimierz.

Przewartościowanie romantyzmu. (Refleksje moderatora obrad w sekcji "Koncepcja twórczości w filozofii polskiej"). Studia Filozoficzne, nr 1, 17-35, 1978. Urbanowski, Bohdan.

Twórczość - odtwórczość - wytwórczość w kulturze starożytnej Grecji i w Rzymie. [Głos w dyskusji]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 47-51, 1978. Winniczuk, Lidia.

Człowiek i świat jako ontyczna podstawa twórczości technicznej i kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-220, 1978. Wistuba, Halina.

Ars procedendi i ars inveniendi. [Głos w dyskusji]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 51-52, 1978. Żurawicki, Seweryn.

Trzy koncepcje twórczości: Abramowski, Brzozowski, Lutosławski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 315-350, 1977. Kalbarczyk, Damian.

Twórczość a interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 11, 109-116, 1977. Kostyrko, Teresa.

Marksa koncepcja twórczości. Rodzińska, A. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 71-81, 1977. Parsons, Howard.

Uwagi o elementach twórczych w pracy humanisty. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-84, 1976. Białostocki, Jan.

Twórczość przyrody i twórczość człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-56, 1976. Łąpieś, Elżbieta.

Język, twórczość znakowa a definicja J. Z. Huberta. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-152, 1976. Osadnik, Wacław.

Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1976. Sowa, Ewa.

Literatura i krąg ludzkiej twórczości. Znak, nr 253, 889-894, 1975. Bieńkowska, Ewa.

Chomsky - odkrycie racjonalnych układów w świadomości człowieka. Znak, nr 252, 738-764, 1975. Gawroński, Alfred.

Rola błędu w twórczości. Studia Filozoficzne, nr 5, 115-124, 1975. Mizińska, Jadwiga.

Teoria twórczości w pismach Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 59-75, 1975. Sowa, Ewa.

Twórczość jako styl życia. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 97-108, 1975. Suchodolski, Bogdan.

Człowiek jako twórca kultury (medytacja filozoficzno-teologiczna). Znak, nr 255, 1122-1130, 1975. Swieżawski, Stefan.

Twórczość i blaga. Z Jarosławem Iwaszkiewiczem rozmawia Zbigniew Taranienko. Studia Filozoficzne, nr 12, 71-76, 1975.

Twórczość. Próba definicji przy użyciu pojęcia negentropii. Studia Filozoficzne, nr 8, 125-130, 1974. Hubert, Jerzy.
Odpowiedź. [Polemika z Januszem Stawińskim]. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-136, 1974.

Stanisław Brzozowski: filozoficzne uzasadnienie twórczości. Studia Filozoficzne, nr 8, 53-68, 1974. Mackiewicz, Witold.

Kilka uwag w sprawie J. Huberta definicji twórczości. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-133, 1974. Stawiński, Janusz.

Problem uwarunkowań podmiotowych twórczości technicznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 47-58, 1973. Talejko, Eugeniusz.

Filozofia praktyki a kreacjonizm. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 92-118, 1972. Kuczyński, Janusz.

Myślenie twórcze a myślenie wartościująco-krytyczne. Studia Filozoficzne, nr 2, 131-146, 1971. Cackowski, Zdzisław.

Dwie dawne propozycje. Znak, nr 199, 73-81, 1971. Wajs, Karol.

Intelektualne podstawy tworów kultury według filozofii św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 243-275, 1971. Wistuba, Halina.

Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Warszawa, PWN, 1970. Gołaszewska, Maria.

Człowiek - istota twórcza, socjalizm - wartość ludzka. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 419-433, 1969. Cackowski, Zdzisław.

Konflikty humanizmu: wychowanie człowieka i wychowania obywatela. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 299-321, 1969. Suchodolski, Bogdan.

"Dembowski - filozofia twórczości" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 387-407. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ładyka, Jerzy.

Zygmunt Łempicki - sens niekonsekwencji. Studia Filozoficzne, nr 3, 191-202, 1967. Mitosek, Zofia.

Problemy metodologiczne estetycznej teorii Freuda. Studia Estetyczne, t. 1, 119-130, 1964. Pawłowski, Jerzy.

Twórczość pracy ludzkiej w nauce św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 59-65, 1962. Strzeszewski, Czesław.

Metafizyka rzeczy żywych. Znak, nr 80, 154-162, 1961. Grzegorczyk, Andrzej.

"Prakseologiczne pojęcie pracy" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 249-269. Warszawa, PWN, 1959. Pszczołowski, Tadeusz.

Myśl a marmur i inne szkice estetyczne. Junghertz, Halina (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Sobeski, Michał.

Twórczość a osobowość twórcy. Część I. Analiza procesu twórczego. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1958. Naksianowicz-Gołaszewska, Maria.

U podstaw estetyki. Wyd. 3 przejrz. i uzup. Warszawa, PWN, 1958. Ossowski, Stanisław.

Kilka myśli o eklektyzmie oraz inne pisma wybrane. Kroński, Tadeusz (przedmowa), VII-XV. Warszawa, PWN, 1957. Dembowski, Edward.

Rozmyślania o natchnieniu. Kwartalnik Filozoficzny, 18(1), 31-72, 1949. Olszewski, Bronisław.