INDEKS TEMATYCZNY

wiedza / episteme


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Język i jego funkcje" w: Zaproszenie do filozofii. Jedynak, A. (red.). Warszawa, Academica, 2004. Bobryk, Jerzy.

Problem genezy wiedzy ludzkiej a spory o właściwą metodologię badań naukowych. Edukacja Filozoficzna, 35, 59-76, 2003. Bobryk, Jerzy.

"O niektórych cechach języka psychologii procesów poznawczych" w: Język współczesnej humanistyki. Pelc, Jerzy (red.). Warszawa, Wyd. PTS, 2000. Bobryk, Jerzy.

Czy możliwa jest integracja wiedzy. Filozofia Nauki, nr 1, 137-151, 1993. Bobryk, Jerzy.

 

Początkowa postać wiedzy racjonalnej o przyrodzie. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 61-78, 1990. Morawiec, Edmund.

O tak zwanej epistemologii ewolucyjnej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 31-45, 1990. Piątek, Zdzisława.

Kontemplatywny vs. performancyjny model wiedzy a Feyerabendowska krytyka nauki (Miejsce nauki w hierarchii wartości rożnych tradycji i form życia). Studia Filozoficzne, nr 10, 99-113, 1989. Jodkowski, Kazimierz.

Znak, episteme i historia filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-36, 1988. Krakowski, Jerzy.

Dwa rodzaje wypełnienia i dwa typy wiedzy: Husserl i Russell. Studia Filozoficzne, nr 10, 23-32, 1988. Zając, Mirosław.

Związki episteme i techne. Starożytny ideał wiedzy. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 21-31, 1987. Magierska, Sabina.

W poszukiwaniu utraconej obiektywności. Studia Filozoficzne, nr 8, 103-124, 1987. Mizińska, Jadwiga.

O uzasadnieniu pluralizmu wiedzy ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 331-343, 1987. Szubka, Tadeusz.

Habermas i Foucault: spory wokół wiedzy jako władzy. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 101-120, 1986. Mendelski, Tadeusz.

Racjonalizm i pewność wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 165-172, 1983. Woleński, Jan.

[Rec. Lehrer, Keith. Knowledge]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 80-84, 1982/83. Gumański, Leon.

Wiedza i istnienie. O poglądach Romana Ingardena - W dziesiątą rocznicę śmierci. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-98, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

Początkowa postać empirystycznej i apriorystycznej koncepcji wiedzy o świecie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-22, 1990. Morawiec, Edmund.

Znaczenie wiedzy w twórczości naukowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-102, 1978. Łojewska, Maria Izabela.

Działanie a wiedza nomologiczna. Studia Filozoficzne, nr 4, 79-85, 1975. Siemianowski, Andrzej.

Dzieje filozofii europejskiej XV wieku. Tom II. Wiedza. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1974. Swieżawski, Stefan.

Podstawy wiedzy u Descartesa i Melebranche`a. Warszawa, PWN, 1973. Augustyn, Władysław.

Mądrość a wiedza w świetle wypowiedzi św. Augustyna. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 111-118, 1967. Kowalczyk, Stanisław.

Metodologiczne założenia recepcji arystotelizmu u Bonawentury. Studia Filozoficzne, nr 1, 116-143, 1957. Legowicz, Jan.

Kartezjański ideał wiedzy. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 25-38, 1950. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.