INDEKS TEMATYCZNY

JAURÈS, Jean


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Żywa tradycja" w ujęciu Jeana Jaurèsa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 101-119, 1977. Wojnar-Sujecka, Janina.

Ideał osobowości socjalistycznej w twórczości Jeana Jaurèsa. Studia Filozoficzne, nr 5, 53-71, 1973. Wojnar-Sujecka, Janina.

Jauresowska idea pokoju i spór o jej dziedzictwo. Studia Filozoficzne, nr 5, 102-108, 1972. Wojnar-Sujecka, Janina.