INDEKS TEMATYCZNY

HENRYK z Hesji


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Henryk z Hesji (zm. 1397) jako autorytet polskiej późnośredniowiecznej komentarystyki biblijnej. Stanisława z Zawady (zm. 1491) komentarz do Księgi Rodzaju. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 119-139, 1989/1990. Szafarkiewicz, Maria.