INDEKS AUTORSKI

Edward Abramowski (1868-1918)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia społeczna. Wybór pism. Światło, Ruta (przedmowa), V-XXXVIII. Warszawa, PWN, 1965. Abramowski, Edward.

# filozofia społeczna # socjalizm # rewolucja społeczna # etyka społeczna # socjologia sztuki #
TREŚĆ. (A) Przedmowa - napisała Ruta Światło. (B) Nowy zwrot wśród fermerów amerykańskich (1892), 3-24. (C) Co nam dają kasy fabryczne (1928), 26-31. (D) Co to jest sztuka? (Z powodu rozprawy L. Tołstoja: "Czto takoje iskusstwo") (1898), 32-59. (E) Program wykładów nowej etyki (1924), 60-65. (F) Zagadnienia socjalizmu (1899), 66-173. (G) Etyka a rewolucja (1924), 174-207. (H) Ustawa stowarzyszenia "Komuna" (1924), 208-213. (I) Socjalizm a państwo. Przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu (1904), 214-299. (J) Zasada respubliki kooperatywnej (1924), 300-302. (K) Znaczenie spółdzielczości dla demokracji (1924), 303-307. (L) Idee społeczne kooperatyzmu (1907), 308-333. (M) Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego (1912), 334-421. (N) Związki przyjaźni (1924), 422-427. (O) Bibliografia prac Edwarda Abramowskiego.