INDEKS AUTORSKI

Maria Adamus-Zawisło


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ontologia archaiczna a ontologia Platona. Na marginesie rozważań nad Mircei Eliadego koncepcją wiecznego powrotu. Studia Filozoficzne, nr 10, 179-189, 1987. Adamus, Maria.

# ELIADE, Mircea # wieczny powrót # PLATON # ontologia #
ABSTRAKT. Artykuł prezentuje główne koncepcje systemu świata człowieka archaicznego w horyzoncie idealizmu obiektywnego Platona oraz analizuje wyznaczniki i granie analogii między tak odmiennymi w środkach wyrazu systemami. Analogię wyznacza sposób waloryzowania sacrum i czasu, które w ontologii archaicznej uzyskują rzeczywiście platońską charakterystykę, zaś granicę tej analogii stanowią odmienne intuicje dotyczące sensu kultu i działań naśladowczych człowieka.