INDEKS AUTORSKI

Emil Adler (1906-1997)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Książka o Hercenie. [Rec. Czesnokow, D. I. Mirowozriennije Giercena].  Myśl Filozoficzna, nr 1, 294-306, 1952.

Metodologiczna konferencja kół naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 291-293, 1953.

Wybór pism filozoficznych Herdera. [Rec. Herder. Zur Philosophie der Geschichte]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 302-315, 1954.

Z dyskusji nad "socjalizmem demokratycznym". [Rec. Jordi, Hugo. Demokratischer Sozialismus]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 173-186, 1956.

Z problematyki badań nad J. G. Herderem. Studia Filozoficzne, nr 3, 83-106, 1959.

# HERDER, Johann Gottfried # historyzm #
TREŚĆ. 1. Znajomość z Kantem. 2. Okres przyjaźni i współpracy z Goethem. 3. W środowisku weimarskim. 4. O historyzmie.

Z tradycji antyteologicznej niemieckiego oświecenia. Religia ludzka J. G. Herdera. Studia Filozoficzne, nr 5, 113-133, 1960.

# HERDER, Johann Gottfried von # oświecenie niemieckie # filozofia religii # filozofia nowożytna # chrześcijaństwo #
TREŚĆ. 1. Poglądy religijno-filozoficzne Herdera. 2. Tradycja wolnomyślicielska. 3. Tradycje interioryzacji religii. 4. Herder w konflikcie z urzędowym chrześcijaństwem. 5. Stosunek do kulturowej misji chrześcijaństwa. 6. Religia ludzka.

Spinozyzm a spór o "Prometeusza". [Rec. Braemer, Edith. Goethes Prometheus und die Grundpositionen des Sturm und Drang]. Studia Filozoficzne,, nr 4, 197-208, 1961.

# Spinoza # Goethe #

Przyczynek do historii materializmu i ateizmu w Niemczech. [Rec. Finger, Otto. Von der materialität der seele]. Studia Filozoficzne, nr 1, 241-246, 1963.

Herder i Kant. Wielka XVIII-wieczna polemika filozoficzna. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 117-138, 1963. Adler, Emil.

# HERDER, Johann Gottfried # KANT, Immanuel # historiozofia # rasa # państwo #
TREŚĆ. 1. Teoria "sił" i idea nieśmiertelności. 2. Zagadnienia historiozoficzne. 3. Problemy rasy. 4. Problem państwa.

J. G. Herder i oświecenie niemieckie. Warszawa, PWN, 1965. Adler, Emil.

# HERDER, Johann Gottfried von # oświecenie niemieckie # historyzm # państwo # SPINOZA, Baruch # pietyzm # człowieczeństwo #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp. I. Dzieciństwo i młodość (Morąg 1744-1762). II. Kant i Hamann (Królewiec 1762-7164). III. Filozofia "ludzka" (Ryga 1764-1769). IV. Lata burzy i naporu (Podróż zagraniczna 1769. Strasburg 1770-1771). V. U kolebki historyzmu (Bükckeburg 1771-1776). VI. Naturalizm i historyzm (Weimar 1776-1803). VII. Filozofia dziejów. VIII. O państwie. IX. Spinoza. X. Idea człowieczeństwa - jej geneza i problematyka. (C) Bibliografia. (D) Spis tytułów i dzieł Herdera. (E) Skorowidz osób. (F) Skorowidz rzeczy. (G) Spis ilustracji.