INDEKS AUTORSKI

Adam Aduszkiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie mowy w Księdze o przyczynach. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 188-198, 1979.

# filozofia arabska # neoplatonizm # mowa # pierwsza przyczyna #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Metafizyka Księgi o przyczynach. 2. Zagadnienie mowy. 3. Zakończenie.

Recepcja arystotelizmu w filozofii arabskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 225-228, 1980. Aduszkiewicz, Adam.

# filozofia arabska # arystotelizm #

Walerian Magni. [Rec. Sousedik, Stanislav. Valerián Magni 1586-1661. Kapitola z kulturních dējin Čech 17 století]. Studia Filozoficzne, nr 6, 222-225, 1984.

Piękno i miłość w myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-22, 1985. Aduszkiewicz, Adam.

# TOMASZ z Akwinu, św. # piękno # miłość #
TREŚĆ. 1. Piękno i dobro. 2. Postrzeganie piękna. 3. Idea bytu i piękno. 4. Poziomy miłości a postrzeganie piękna. 5. Piękno i cel. 6. Piękno i dzieła sztuki.

Koncepcja metafizyki w pismach filozoficznych Henryka Nicolaia (1605-1660). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 259-289, 1985.

# NICOLAI, Heinrich # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Struktura tekstów. 2. Program filozofii. 3. Gnostologia i noologia jako wprowadzenie do metafizyki. 4. Przedmioty poznania teoretycznego. 5. Przedmiot metafizyki. 6. Atrybut bytu. 7. Metafizyka jako nauka najwyższa. 8. Nicolai a współcześni. 9. Uwagi końcowe.

Zagadnienie intelektu w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Franciszka Suareza i Georga Gutkego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 41-78, 1988.

# intelekt # TOMASZ z Akwinu, św. # SUAREZ, Francisco # GUTKE, Georg #
TREŚĆ. (A) Słowo wstępne. 1. Św. Tomasz z Akwinu. 2. Franciszek Suarez. 3. Georg Gutke. (B) Zakończenie.