INDEKS AUTORSKI

Henryk Andrzejczak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Moralne oblicze współczesności w ujęciu Alberta Camusa. Znak, nr 80, 163-203, 1961. Andrzejczak, Henryk.

# CAMUS, Albert # absurd # moralność # bunt #
TREŚĆ. * Życie i twórczość. * Opracowania. * Z perspektyw absurdu i śmierci. * Żyjemy międzysystemowo. * Kształt naszej miłości. * Moralny profil pokolenia. * Teoria metafizycznego buntu. * Zakończenie. * Bibliografia.

Filozoficzne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 81-98, 1966.

# prawa człowieka # godność # filozofia prawa #
TREŚĆ. 1. Obiektywne podstawy mocy obowiązującej praw człowieka. 2. Godność ludzka w porządku bytu. 3. Normatywny charakter ludzkiej godności.

Działania Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw dziecka. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 45-74, 1967. Andrzejczak, Henryk.

# prawa człowieka # etyka społeczna # dziecko #
TREŚĆ. 1. Prawa dziecka na tle programu ochrony praw człowieka w ONZ. 2. Przygotowanie, uchwalenie i treść Deklaracji Praw Człowieka. 3. Międzynarodowy fundusz NZ pomocy dzieciom.