INDEKS AUTORSKI

Nina Assorodobraj


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Lelewela "historia filozoficzna". Myśl Filozoficzna, nr 2, 54-83, 1956.

# LELEWEL, Joachim # historia # filozofia historii #

"Kształtowanie się założeń teoretycznych historiografii Joachima Lelewela. (Okres przedpowstaniowy)" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 112-194. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Assorodobraj, Nina.

# filozofia polska # LELEWEL, Joachim # naród, narodowość # historiografia #
TREŚĆ. (A) Od historii państwa do historii narodu. (B) Historia filozoficzna. (C) Historia narodu a historia rodu ludzkiego. (D) Zakończenie.