INDEKS AUTORSKI

Wojciech Babicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Prawo jako rozkaz suwerena w doktrynie Johna Austina. Studia Filozoficzne, nr 5, 73-83, 1988. Babicki, Wojciech.

# AUSTIN, John # filozofia prawa # władza #
ABSTRAKT. Artykuł zawiera omówienie centralnej dla teorii prawa pozytywnego Johna Austina koncepcji prawa jako rozkazu suwerena. Koncepcja ta, jakkolwiek mało znana w naszym kraju, stała się obecnie swego rodzaju symbolem całej Austinowskiej filozofii prawa.