INDEKS AUTORSKI

Karol Bal


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ideał społeczny Hegla a zagadnienie periodyzacji historii powszechnej. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 15-35, 1970.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # filozofia społeczna # historiozofia #

Problematyka sumienia w poglądach etycznych Hegla. Etyka, t. 8, 41-52, 1971. Bal, Karol.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # sumienie # etyka #

Rozum i historia. Historiozofia Hegla wobec Oświecenia. Wrocław, Ossolineum, 1973. Bal, Karol.

# oświecenie niemieckie # rozum # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # historiozofia # rozwój społeczny #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Część I. Geneza i zarys heglowskiego pojęcia "Oświecenie". I. Pojęcie Oświecenia w niemieckiej filozofii XVIII wieku. 1. Próby pierwszych definicji. 2. Propozycje M. Mendelssohna i I. Kanta. 3. Pojęcie Oświecenia w opracowaniach akademickich XVIII w. II. Francuskie oświeceniowe lektury Hegla. 1. Krytyka irracjonalizującej tendencji w biografistyce heglistycznej. 2. Zarys katalogu lektur Hegla z zakresu filozofii francuskiego Oświecenia. 3. Okresy intensywnych studiów Hegla na francuską literaturą filozoficzną. III. Rozwój poglądów filozoficznych Hegla i jego wpływ na treść i charakter pojęcia "Oświecenie". 1. Krytyka periodyzacji. 2. Okres stuttgarcki. 3. Okres tybingeńńsko-berneński. 4. Okres jenajski. 5. Okres berliński. (C) Cześć II. Oświecenie jako etap w rozwoju historii powszechnej. I. Ideał społeczny Hegla a zagadnienie periodyzacji historii powszechnej. 1. Perspektywa historyczna. 2. Klasyfikacja historii powszechnej. 3. Oświecenie jako epoka historyczna. 2. Treść pojęcia Oświecenia jako etapu historii powszechnej. 1. Rubieże epoki Oświecenia. 2. "Epoka przejściowa". 3. Misja dziejowa francuskiego "ducha narodowego". (a) Sytuacja w "społeczeństwie obywatelskim". (b) Antynomie władzy politycznej. (c) Naród historyczny. 3. Problem wyboru idealnej drogi rozwoju społecznego. 1. "Wyzwolenie" sumienia. (a) Zarys teorii "przekonania". (b) Świecka treść reformacji (redukcjonizm). 2. Czy możliwa jest rewolucja bez reformacji. 4. Zakończenie. Miejsce epoki Oświecenia w Systemie filozoficznym Hegla. (D) Bibliografia. (E) Zusammenfassung. (F) Résumé. (G) Indeks nazwisk. (H) Spis ilustracji.

Historiozofia Hegla między dialektyką i metafizyką. Próba interpretacji heglowskich pojęć "reformacja" i "rewolucja". Studia Filozoficzne, nr 1, 49-53, 1975.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # historiozofia #