INDEKS AUTORSKI

Jan Balbus CM


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pojęcie materii w filozofii chrześcijańskiej i marksistowskiej. Studia Gdańskie, t. V, 221-247, 1983. Balbus, Jan.

# materia # materializm dialektyczny # filozofia katolicka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Istota filozofii chrześcijańskiej a filozoficzne pojęcie materii. 2. Próby pogłębienia treści filozoficznego pojęcia materii. 3.1. Odrodzenie teorii hylemorfizmu. 3.2. Pojęcie materii a matematyczne pojęcie granicy. 3.3. Przyrodnicze tłumaczenie pojęcia materii pierwszej. 4. Filozofia diamatu a problem filozoficznego pojęcia materii. 5. Dyskusje filozofów marksistowskich nad pojęciem materii. 5.1. Pojęcie materii w ujęciu F. Engelsa. 5.2. Koncepcja "dwóch pojęć materii w filozofii zmarksistowskiej. 5.3. Pojęcie materii w ujęciu atrybutywnym i gnoseologicznym. 6. Zakończenie.