INDEKS AUTORSKI

Wojciech Bałus


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Heroizm i metafora. Józef Tischner o zjawisku myślenia. Znak, nr 373, 15-31, 1985.

# TISCHNER, Józef # myślenie # heroizm # metafora #

Zło pasywne. Znak, nr 382, 23-33, 1986.

# zło #

Czy idee można zobaczyć? Uwagi o sporze pomiędzy "widzialnym" a "rzeczywistym" w dziejach myśli o sztuce. Znak, nr 421, 64-71, 1990. Bałus, Wojciech.

# sztuka # idee #