INDEKS AUTORSKI

Bogdan Banasiak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Destrukcja przedstawienia we współczesnej filozofii francuskiej. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 5-16, 1988.

# filozofia francuska # przedstawienie # literatura a filozofia # filozofia języka #

"Les lettres du blanc sur les bandes de vieux billard". Colloquia Communia, 1-3(36-38), 161-166, 1988. Banasiak, Bogdan.

# FOUCAULT, Michel # filozofia języka #

z: Matuszewski, Krzysztof. Wybrana bibliografia. [Prace Deleuze'a, Derridy, Foucault, Klossowskiego, wywiady z nimi, komentarze, przekłady i komentarze w języku polskim]. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 415-435, 1988.

 

PRZEKŁAD. Derrida, Jacques. Pismo filozofii. Matuszewski, Krzysztof i Banasiak, Bogdan i Pieniążek, Paweł (tłum.). Kraków, Inter Esse, 1992.

PRZEKŁAD. Deleuze, Gilles. Nietzsche i filozofia. Warszawa, Spacja, 1993.

PRZEKŁAD. Derrida, Jacques. Ostrogi: style Nietzschego. Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1997.

PRZEKŁAD. Deleuze, Gilles. Różnica i powtórzenie. Banasiak, Bogdan i Markuszewski, Krzysztof (tłum.). Warszawa, KR, 1997.

PRZEKŁAD. Derrida, Jacques. Głos i fenomen: wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla. Warszawa, KR, 1997.

PRZEKŁAD. Deleuze, Gilles. Filozofia krytyczna Kanta: doktryna władz. Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1999.

PRZEKŁAD. Derrida, Jacques. O gramatologii. Warszawa, KR, 1999.

PRZEKŁAD. Deleuze, Gilles. Nietzsche. Warszawa, KR, 2000.