INDEKS AUTORSKI

Wiesław Antoni Banasiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Leninowska koncepcja dialektyki jako teorii poznania i logiki. [Rec. Kopnin, P. W. Fiłosofskije idei W. I. Lenina i łogika]. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 131-137, 1971.

Helmholtz - przyrodnik i filozof. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 139-141, 1972.

Monizm epistemologiczny w psychofizjologii Wundta. Studia Filozoficzne, nr 7, 95-109, 1975.

# WUNDT, Wilhelm # monizm # psychofizjologia # problem psychofizyczny #
TREŚĆ. 1. Przedmiot i metody psychofizjologii. 2. Jedność psychofizyczna. 3. Negacja empiriokrytycyzmu.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 68-72, 1984. Banasiewicz, Wiesław.

# filozofia polska # autobiogram #