INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Banaszczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pojęcie sprawiedliwości u Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 151-169, 1973.

# ARYSTOTELES # sprawiedliwość # etyka # filozofia polityki #
TREŚĆ. I. Pojęcie sprawiedliwości w poglądach etycznych Arystotelesa. 1. Sprawiedliwość jako cnota ogólna. 2. Rodzaje sprawiedliwości. (a) Sprawiedliwość rozdzielająca. (b) Sprawiedliwość wyrównująca. II. Pojęcie sprawiedliwości w poglądach praktycznych Arystotelesa. 1. Sprawiedliwość domowa. 2. Sprawiedliwość praktyczna. III. Uwagi krytyczne.

Etyka a polityka według Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 41-52, 1977. Banaszczyk, Tadeusz.

# ARYSTOTELES # etyka a polityka # sprawiedliwość # przyjaźń #
ABSTRAKT. Na postawie analizy tekstów Polityki i Etyki Nikomachejskiej staram się wykazać, że w teorii politycznej Arystotelesa występują dość silne powiązania między etyka (moralnością) i polityką. Arystoteles zdecydowanie odwrócił stosunek obydwu tych nauk i potraktował politykę jako naukę naczelną. Stanowi to pewien zwrot w stosunku do koncepcji Sokratesa i Platona, którzy właśnie etykę pojmowali jako naukę podstawową, a politykę traktowali jako naukę pochodną, wtórną, będącą praktycznym zastosowaniem etyki. W procesie zaś powiązania polityki i etyki ważną rolę przypisywał Arystoteles cnotom społecznym: sprawiedliwości i przyjaźni. Stagiryta wszelkie zjawiska społeczno-polityczne badał i oceniał z moralnego punktu widzenia, co świadczy o doniosłości i wciąż nieustającej żywotności jego rozstrzygnięć teoretycznych, ważnych niewątpliwie, zwłaszcza w działalności praktycznej. Dlatego m. In. Istnieje długa droga rozwojowa arystotelizmu w dziejach, po której kroczyło wielu pisarzy politycznych, polityków i mężów stanu aż do czasów współczesnych włącznie. Jednym z ostatnich, jak się zdanie, mężów stanu, dla którego w pewnym stopniu Arystoteles stanowił wzór - był generał de Gaulle.

Konferencja naukowa dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy śmierci Kazimierza Twardowskiego. [Katowice, 13.12.1988]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 285-288, 1989. Banaszczyk, Tadeusz.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # filozofia polska - kronika #