INDEKS AUTORSKI

Bogdan Baran


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sztuka rozmowy. [Rec. Gadamer, Hans-Georg. Variationen (Kleine Schriften IV)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 172-176, 1979.

Filozof i słowo. [Rec. Gadamer, Hans-Georg. Rozum, słowo, dzieje]. Znak, nr 313, 922-927, 1980.

Hermeneutyka i alienacje. H. G. Gadamer o sztuce rozumienia. Znak, nr 309, 356-368, 1980.

# hermeneutyka # alienacja # GADAMER, Hans-Georg # rozumienie #
TREŚĆ. 1. Problem jedności doświadczenia. 2. Czym hermeneutyka nie jest? 3. Subiektywizacja, obiektywizacja, alienacja. 4. Rozumienie jest rozmową. 5. Świadomość a doświadczenie. 6. Językowe medium rozumienia. 7. Hermeneutyka i nauki.

Przyczynek do krytyki bieżących badań nad racjonalnością. Studia Filozoficzne, nr 2, 109-116, 1980. Baran, Bogdan.

# racjonalność # romantyzm # relatywizm # intersubiektywność #
TREŚĆ. 1. Postawa romantyczna: doznać prawdy. Postawa klasyczna: opisać rzeczywistość. 2. Destrukcja i racjonalność. 3. Obrona racjonalności: absolutyzm i relatywizm. 4. Relatywizm: przesunięcie problemu racjonalności. 4. Dygresja na temat dialektyki ogólności i konkretu. 5. Racjonalność wytworów - "błąd naturalistyczny". 6. Racjonalność i intersubiektywność. 7. Gdzie więc szukać właściwego sensu racjonalności? 8. Dla postawy romantycznej problem racjonalności nie jest filozoficznie najistotniejszy.

Transcendentalizm i współczesne filozofie nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 53-62, 1980.

# transcendentalizm # filozofia nauki # KANT, Immanuel #
TREŚĆ. 1. Idea transcendentalizmu. 2. Transcendentalizm syntetyczny i analityczny. 3. Transcendentalizm i "systemy pojęciowe". 4. Transcendentalizm jako metateoria.

Stare i nowe współczesnej filozofii. [Rec. Copleston, Frederick C. Filozofia współczesna : badania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem. Chwedeńczk, B. (tłum.)]. Znak, nr 335, 1323-1329, 1982.

Rozpacz. Znak, nr 341, 694-697, 1983.

# KIERKEGAARD #

Jana Patočki "Eseje heretyckie". [Rec. Patočka, Jan. Essais heretiques sur Ia philosophie de l'histoire]. Znak, nr 356, 984-990, 1984.

# filozofia historii #

O dialektyce twórczości. [Rec. Stróżewski, Władysław. Dialektyka twórczości]. Znak, nr 359, 1405-1412, 1984.

Drwiący Piłat a filozofia analityczna. [Rec. Szymura, Jerzy. Język, mowa, prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina]. Znak, nr 375-376, 232-238, 1986.

Tor gwiazdy. Znak, nr 377-378, 23-30, 1986. Baran, Bogdan.

# ROSENZWEIG, Franz # Bóg a człowiek #

 

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Kant a problem metafizyki. Warszawa, WN PWN, 1989.

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej. Kraków, Inter Esse, 1993; Warszawa, WN PWN, 2004.
"Wstęp" w: tamże, IX-XXI.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Bycie i czas. Warszawa, WN PWN, 1994.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Przyczynki do filozofii (z wydarzania). B., B. i Mizera, Janusz (tłum.). Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 1996.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Podstawowe problemy fenomenologii. Warszawa, Aletheia, 2009.