INDEKS AUTORSKI

Tomasz Bartel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie uniwersaliów u Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 215-218, 1980.

# ARYSTOTELES # uniwersalia #

Nowa interpretacja definicji "veritas est adaequatis rei et intellectus" u świętego Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 194-199, 1989. Bartel, Tomasz.

# TOMASZ z Akwinu, św. # prawda #