INDEKS AUTORSKI

Magdalena Bartkiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marks a Proudhon. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 151-161, 1985. Bartkiewicz, Magdalena.

# MARX, Karl # PROUDHON, Pierre-Joseph # historia ruchu robotniczego #
TREŚĆ. I. Kontrowersje wokół Proudhona. II. Proudhon w oczach Marksa - pierwsze kontakty i oceny. III. Nędza filozofii jako polemika z filozofią nędzy.