INDEKS AUTORSKI

Czesław Bartnik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Możliwość stosowania analizy strukturalistycznej w teologii. Znak, nr 228, 720-738, 1973.

# teologia # strukturalizm #
TREŚĆ. A. Elementy analizy semiologicznej. B. Elementy analizy semantycznej. C. Podstawowe elementy analizy.

Rozwój filozofii dziejów. [Rec. Kuderowicz, Zbigniew. Filozofia dziejów. Rozwój problemów i stanowisk]. Znak, nr 249, 357-362, 1975.

Prolegomena do dyskusji nad sensem dziejów. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-31, 1979.

# historiozofia # dzieje # katolicyzm a marksizm # sens dziejów #
TREŚĆ. I. O "sensie". II. Dzieje. III. Z aspektów nachylenia dyskusyjnego. IV. Ze "spichlerza" dyskusji o sensie dziejów.

Personalizacja Kościoła w ujęciu kardynała Karola Wojtyły. Znak, nr 317, 1412-1418, 1980.

# WOJTYŁA, Karol # osoba # kościół #
TREŚĆ. * Kościół "jednostkowy" i "społeczny". * Od sfery przedmiotowej ku podmiotowej. * "Personalność" Kościoła?

Realność personalnego sensu historii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-9, 1981. Bartnik, Czesław.

# sens dziejów itd. # osoba # historiozofia #
TREŚĆ. I. Podstawowe kręgi historyczne. II. Podstawowe treści sensu.