INDEKS AUTORSKI

Adam Bartoszek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Człowiek ponad, przed czy przez pracę? [Rec. Gałkowski, Jerzy W. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy]. Colloquia Communia, 1(18), 97-107, 1985. Bartoszek, Adam.

# praca #

Przegląd publikacji poświęconych filozofii pracy (1945-1983). Colloquia Communia, 1 (18), 175-197, 1985.

# bibliografie # filozofia pracy #
Bibliografia zawiera krótkie streszczenia poszczególnych pozycji.