INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Batóg


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Adam Wiegner (1889-1967). Studia Filozoficzne, nr 1, 236-238, 1968.

[Rec. Frege, Gottlob. Conceptual Notation and Related Articles. Bynum, Ward (transl., intr., biography)]. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 152-158, 1974.

W sprawie zasad idealizacji i konkretyzacji. (Nota krytyczna o koncepcjach L. Nowaka). Studia Filozoficzne, nr 9, 63-81, 1974.

# metodologia nauki # idealizacja # wyjaśnianie naukowe # konkretyzacja # NOWAK, Leszek #
TREŚĆ. 1.. Definicja prawa idealizacyjnego w ujęciu Nowaka. 2. Zasada idealizacji. 3. Konkretyzacja praw idealizacyjnych. 4. Wyjaśnianie według L. Nowaka. 5. Rzeczywiste trudności zasady idealizacji i konkretyzacji. 6. Konkluzja.

Seweryna Łuszczewska-Romahnowa (1904-1978). [Bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-194, 1979.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 76-78, 1984. Batóg, Tadeusz.

# autobiogram # filozofia polska #

Twórczość Ajdukiewicza a rozwój logiki formalnej. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-147, 1984. Batóg, Tadeusz.

# AJDUKIEWICZ, Kazimierz # logika formalna # wynikanie #
ABSTRAKT. Artykuł przedstawia historyczną rolę niektórych - głównie wczesnych - prac Kazimierza Ajdukiewicza w odkryciu twierdzenia o dedukcji oraz w sformułowaniu semantycznej definicji wynikania, reguły indukcji nieskończonej i rachunku typów syntaktycznych. Zwraca też uwagę na to, że Ajdukiewicz był pionierem badań matematycznych w Polsce.

O problemie Locke`a-Berkeleya w filozofii matematyki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 3-14, 1990.

# filozofia matematyki # dowód #