INDEKS AUTORSKI

Marian Bębenek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Innowacja i tradycja w refleksji klasyków marksizmu nad zjawiskiem narodowym. Studia Filozoficzne, nr 4, 23-39, 1987. Bębenek, Marian.

# marksizm # naród # klasa społeczna #
ABSTRAKT. Kwestie związane z problemem narodowym zajmują szczególne miejsce w dorobku twórczym Marksa i Engelsa. Ujęcie narodu, którym posługiwali się oni, przeciwstawia się naturalistycznemu (psychologistycznemu i biologistycznemu) pojmowaniu i odsłania antynomie: jednego narodu i przeciwstawnych klas społecznych, idei ogólnonarodowej oraz klasowych jej funkcji, państwa narodowego i państwa klasowego, oraz ujmuje naród jako zjawisko przemijające historycznie.