INDEKS AUTORSKI

Czesław Białobrzeski (1878-1953)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. Ingarden, Roman (przedm.). Warszawa, PWN, 1956.

Zob. wyd. 2 rozsz. 1984.

Wybór pism. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1964.

# mechanika kwantowa # fizyka # materia # zasada Pauliego # przyczynowość # HARTMAN, Nikolai #
TREŚĆ. (A) Od wydawcy. I. W sprawie badania genezy i rozwoju twórczości naukowej. II. Ontologiczna interpretacja dualizmu fali-korpuskuły (1952), 49-104. 1. Aspekt korpuskularny i falowy materii i promieniowania. 2. Trzy rodzaje indeterminizmu. 3. Obraz przestrzenno-czasowy procesów atomowych. 4. Zagadnienia interpretacyjne fizyki atomowej. 5. Przegląd stanowisk poznawczych w stosunku do podstaw fizyki atomowej. 6. Zasada Pauliego. Trudności interpretacji. 7. Wstęp do interpretacji własnej aspektu falowego materii. 8. Przyczynowość wieloznaczna. Ustrojowość. 9. Potencjalność - czynnik realny ustrojowości. 12. Akty determinacji potencjalności. 11. Interpretacja konkretna zasady Pauliego. 12. Zagadnienie nieodwracalności zjawisk przyrody. 13. Łączność fizyki z biologią. III. O interpretacji ontologicznej podstawy fizyki świata atomowego (1950), 105-126. IV. Problem uwarstwienia rzeczywistości (1951), 127-145. V. Synteza filozoficzna i metodologiczna nauk przyrodniczych. VI. Filozoficzne aspekty fizyki. (B) Bibliografia prac Czesława Białobrzeskiego.

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego (zakończenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-23, 1972. Białobrzeski, Czesław.

# fizyka / filozofia fizyki # filozofia przyrody #

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. Wyd. 2, rozszerzone, Ingarden, Roman (przedmowa), 7-17. Warszawa, PWN, 1984. Białobrzeski, Czesław.

# mechanika kwantowa # fizyka # indeterminizm # SCHRÖDINGER, Erwin # twórczość #
TREŚĆ. Ingarden, Roman S. Przedmowa (R. S. Ingarden). (A) Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. I. Rozwój historyczny pojęć mechaniki kwantowej. II. Struktura matematyczna mechaniki kwantowej. III. Dotychczasowe próby interpretacji podstaw mechaniki kwantowej. IV. Próba interpretacji własnej podstawy mechaniki kwantowej. (B) O interpretacji ontologiczne podstaw fizyki świata atomowego. (C) W sprawie badania genezy i rozwoju twórczości naukowej. (D) Problem uwarstwienia rzeczywistości. (E) Synteza filozoficzna i metodologiczna nauk przyrodniczych. (F) Filozoficzne aspekty fizyki.