INDEKS AUTORSKI

Czesław Biedulski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kinetyczny i teleologiczny dowód na istnienie Boga. Sympozjum filozofów przyrody. [Sprawozdanie]. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 142-146, 1970.

Z problematyki celowościowej interpretacji biokosmosu. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 191-203, 1972.

# teleologia # cel/celowość # przyczyna # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących teleologii. (a) Pojęcie działania. 2. Pojęcie natury. (c) Pojęcie przyczyny. (d) Pojęcie celu. (e) Pojęcie przyczyny celowej. (f) Zasada celowości.

Ewolucja układów fizycznych i biologicznych. Sympozjum filozofii przyrody KUL. [22-23.04.1971]. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 205-207, 1972.

Teleologiczna interpretacja przyrody u polskich neotomistów. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 108-124, 1973.

 # teleologia # neotomizm # filozofia przyrody # filozofia polska #
TREŚĆ. I. Teleologiczna interpretacja całego kosmosu. II. Finalistyczna interpretacja biokosmosu. 1. Założenia wyjściowe. 2. Zasadniczy tok argumentacji. 3. Ocena przedstawionej interpretacji finalistycznej. III. Próba rewizji dotychczasowych ujęć. 1. Założenia metodologiczne. 2. W płaszczyźnie jakich nauk jest możliwa interpretacja teleologiczna w znaczeniu ścisłym? 3. Interpretacja teleologiczna a przeświadczenie o istnieniu Boga.

Bioluminescencja wyrazem plazmowych procesów w układach żywych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 141-152, 1974. Biedulski, Czesław.

# życie # plazma # biologia #
TREŚĆ. 1. Powszechność zjawiska bioluminescencji. 2. Próby interpretacji. 3. Elektroniczne cechy substancji ożywionej. 4. Elektromagnetyczna teoria życia. 5. Plazma fizyczna w układach żywych.

Pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona bioplazmie. [Lublin, KUL, 9.05.1973]. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 153-155, 1974. Biedulski, Czesław.

[Rec. Ruse, Michael. The Philosophy of Biology]. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 129-131, 1976.

[Rec. Hull, David L. Philosophy of Biological Science]. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 131-132, 1976.