INDEKS AUTORSKI

Maria Bielawka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Spór o redukcję transcendentalną. Studia Filozoficzne, nr 5, 31-38, 1986.

# redukcja transcendentalna # HUSSERL, Edmund # świadomość #
ABSTRAKT. W artykule zostaje podważona opinia o niezbędnej roli redukcji transcendentalnej w filozofii E. Husserla w odkrywaniu czystej świadomości. Redukcja w nowej interpretacji okazuje się jedynie metodą pomocniczą. Podstawowym postulatem metodycznym Husserla jest postulat posługiwania się apodyktycznie oczywistym poznaniem, nazywany także "zasadą wszystkich zasad". Postulat ten wystarcza, by w bezpośredni sposób odkryć transcendentalną subiektywność, stanowi też podstawę drugiej - obok redukcji transcendentalnej - proponowanej przez Husserla pośredniej drogi dochodzenia do czystej świadomości - tzn. radykalnej redukcji psychologicznej.

Husserlowskie odkrywanie wewnętrznej świadomości konstytuującej czas. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 133-139, 1990. Bielawka, Maria.

# HUSSERL, Edmund # czas # świadomość #
ABSTRAKT. W artykule próbuję rozwiązać epistemologiczny paradoks związany z odkryciem przez Edmunda Husserla głębokiej, nieczasowej sfery w człowieku - wewnętrznej świadomości konstytuującej czas. Paradoks polega na uznaniu refleksji za jedyną metodę poznawania świadomości przy równoczesnym twierdzeniu, iż refleksja odnosi się wyłącznie do ukonstytuowanego czasowego strumienia świadomości. Dotarcie do świadomości czystej konstytuującej czas okazuje się możliwe -w myśl przedstawianej interpretacji - jedynie dzięki szczególnej odmianie refleksji, nazwanej, zgodnie z pewnymi sugestiami Husserla, autorefleksją transcendentalną, do której najistotniejszych cech należy bezpośredniość, apodyktyczność, monumentalność, posiadanie komponenty poznania eidetycznego oraz charakter krytyczny, transcendentalny.