INDEKS AUTORSKI

Marek Bielecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Strawiński, Witold. Bibliografia polskiej filozofii nauk przyrodniczych 1930-1979. Studia Filozoficzne, nr 9, 155-173, 1980.

# filozofia nauki # filozofia polska # bibliografia #
ABSTRAKT. Poniższa bibliografia, obejmująca prace z filozofii nauki polskich autorów, składa się z dwu części. Część pierwsza grupuje książki w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim, część druga - artykułu opublikowane w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Wybór taki podyktowany został m. in. tym, że bibliografia ta ma wkrótce ukazać się w jednym z tomów serii "Boston Studies in the Philosophy of Science", poświęconym polskiej filozofii nauki. Bibliografia zawiera w zasadzie prace z filozofii nauk przyrodniczych. W niektórych jednak wypadkach zakres jej został rozszerzony przez włączenie tych pozycji z metodologii ogólnej (m. in. formalnej), logiki, matematyki i nauk szczegółowych, które mogły mieć wpływ na rozwój filozofii nauki w Polsce. Docentowi W. Krajewskiemu dziękujemy za cenne uwagi dotyczące kryteriów selekcji zgromadzonego materiału.

z: Żytkow, Jan M. Sztuczna inteligencja. Zdrowy rozsądek i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 12, 11-24, 1989. Bielecki, Marek Żytkow, Jan M.

# zdrowy rozsądek # sztuczna inteligencja # hermeneutyka #
ABSTRAKT. Celem tego artykułu jest analiza problemu modelowania komputerowego wiedzy potocznej i myślenia zdroworozsądkowego, zagadnień fundamentalnych dla badań w dziedzinie sztucznej inteligencji. Kryzys w tych badaniach spowodował, że badacze w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) zwracają się w kierunku filozofii poszukując w niej rozwiązań. Uważamy, że trudności, na jakie się natknięto, mają charakter zasadniczy i dalsze próby skazane są co najwyżej na bardzo fragmentaryczne sukcesy. W pierwszej części artykułu prezentujemy główne aspekty tego problemu, a mianowicie zagadnienie reprezentowalności wiedzy zdroworozsądkowej i jej zależności od kontekstu. Następnie przechodzimy do analizy filozoficznej. Przedstawiamy szereg stwierdzeń na temat natury zdrowego rozsądku i języka naturalnego typowych dla hermeneutycznej filozofii Heideggera i Gadamera. Granice, które filozofowie ci wskazują dla formalizacji wiedzy, mogą zyskać na atrakcyjności w zestawieniu z negatywnymi doświadczeniami sztucznej inteligencji. Następnie analizujemy istniejącą praktykę komputerowego modelowania wiedzy potocznej, wskazując na kilka trudności o podstawowym charakterze. Na zakończenie sugerujemy modyfikację dominującego filozoficznego paradygmatu w dziedzinie badań sztucznej inteligencji.