INDEKS AUTORSKI

Ewa Bieńkowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dwie twarze losu. Fragment szkicu o Fryderyku Nietzschem. Znak, nr 222, 1634-1648, 1972.

# NIETZSCHE, Friedrich # kryzys kultury # mit #

Paweł Ricoeur: filozof, język, odpowiedzialność. Znak, nr 224, 260-266, 1973.

# RICOEUR, Paul #

Nietzsche i Hegel: spór o historię. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-129, 1973. Bieńkowska, Ewa.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # historia #
TREŚĆ. 1. Słowo i istnienie. 2. Historyzm jako choroba kultury. 3. Heglowska wizja historii. 4. Czas zbiorowy i czas jednostkowy. 5. Dwa kresy historii. 6. Przyszłość - kraina wyzwolonej twórczości.

Czytanie przyszłości. Krasiński i Cieszkowski: dwie wersje romantycznej filozofii historii. Znak, nr 238, 403-414, 1974.

# filozofia historii # romantyzm # CIESZKOWSKI, August # KRASIŃSKI, Zygmunt #

Słowo i prawda. O poematach filozoficznych C. Norwida. Znak, nr 247, 24-36, 1975.

# NORWID, Cyprian # poezja # romantyzm polski #

Literatura i krąg ludzkiej twórczości. Znak, nr 253, 889-894, 1975.

# CASSIRER, Ernst # literatura # twórczość #

Literatura i los. Znak, nr 254, 1025-1030, 1975.

# NIETZSCHE # literatura # los #

Kant: system i nieskończoność. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 5-41, 1976.

# KANT, Immanuel # system # poznanie # transcendentalizm #

PRZEKŁAD. Merleau-Ponty, Maurice. Proza świata: eseje o mowie. Bieńkowska, Ewa i Cichowicz, Stanisław i Skoczylas, Joanna (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1976.

Czuwanie nad rozpaczą. Znak, nr 277-278, 898-903, 1977.

# KIERKEGAARD #

Głos literatury. Znak, nr 283, 31-45, 1978.

# filozofia a literatura # literatura #

Filozofia człowieka u Cypriana Norwida. Znak, nr 351-352, 192-198, 1984. Bieńkowska, Ewa.

# filozofia człowieka # NORWID, Cyprian #

Przeszłość, tradycja, autorytet. Znak, nr 421, 95-104, 1990. Bieńkowska, Ewa.

# ARENDT, Hannah #