INDEKS AUTORSKI

Mirosława Błaszczak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Antropologia społeczna Henri Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 2, 121-137, 1987. Błaszczak, Mirosława.

# BERGSON, Henri # antropologia społeczna # społeczeństwo #
ABSTRAKT. Artykuł stanowi fragment pracy na temat antropologii filozoficznej w filozofii Bergsona. Przedstawiono w nim główne wątki w antropologii społecznej, ujmując je w perspektywie poznawczej i w kategoriach rozbudowanego przez filozofa systemu metafizycznego. Autorka, z pozycji antropocentryzmu umiejscawiającego w centrum praktykę ludzką, podejmuje próbę ukazania konsekwencji w płaszczyźnie problematyki społecznej i moralnej podporządkowania przez Bergsona człowieka transcendencji.