INDEKS AUTORSKI

Józef (Innocenty) Maria Bocheński (1902-1995)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stan i potrzeby historii logiki formalnej.  Przegląd Filozoficzny, nr 4, 389-394, 1948.

# historia logiki #

Wstęp do teorii analogii. Roczniki Filozoficzne, I, 64-82, 1948.

# analogia # atrybucja # jednoznaczność # wieloznaczność #

X Międzynarodowy Kongres Filozoficzny. Ruch Filozoficzny, XVI (304), 77-79, 1948.

ABC tomizmu. Znak, 23, 89-126, 1950. Przedruk: Znak, nr 25, 322-360, 1950.

# tomizm #
TREŚĆ. I. Realizm tomistyczny. II. Pluralizm tomistyczny. III. Teizm tomistyczny. IV. Hylemorfizm tomistyczny. V. Etyka tomistyczna. VI. Personalizm tomistyczny. VII. Wskazówki dydaktyczne i bibliograficzne.

Wszystko podlega prawom logiki poza którą jest już tylko nonsens. [Rozmawiał Gabler, Dariusz]. Znak, nr 328, 82-89, 1982.

" filozofia # logika a filozofia #

O sensie życia. Znak, nr 328, 90-102, 1982. Bocheński, Innocenty.

# sens życia #
TREŚĆ. 1. Sprawa sensu życia jest sprawą prywatną. 2. Życie danego człowieka ma dla niego w danej chwili sens, kiedy on w tej chwili sądzi, czuje itd., że warto mu żyć. 3. Jeżeli w danej chwili istnieje cel, do którego dany człowiek dąży, jego życie ma w tej chwili sens. 4. Istnieją chwile, w których dany człowiek do żadnego celu nie dąży, a w których jego życie ma przecież sens. 5. Życie danego człowieka ma sens wtedy i tylko wtedy gdy istnieje cel do którego on w tej chwili dąży, albo on w tej chwili używa. 6. Życie ludzkie nie jest normalnie jednym jedynym szeregiem wzajemnie sobie podporządkowanych dążeń, ale składa się z wielu takich niezależnych szeregów. 7. Jeżeli życie człowieka ma sens tylko wtedy, gdy od do czegoś dąży i jeśli to życie jest jednym szeregiem wzajemnie sobie podporządkowanych dążeń - to życie tego człowieka w ogóle sensu nie ma. 8. Życie większości ludzi ma sens w większości chwil.

Filozofia a światopogląd. Znak, nr 366, 3-17, 1985.

# filozofia # światopogląd #

O filozofii analitycznej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 137-146, 1987. Bocheński, Innocenty.

# filozofia analityczna # metodologia filozofii # społeczna rola filozofii #

Co logika dała filozofii? Studia Filozoficzne, nr 6-7, 7-13, 1988.

# logika a filozofia #